Przejdź do treści

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” - Benjamin Franklin

Jeśli masz talent w obszarze określonej dyscyplinie inżynieryjno – technicznej lub ścisłej, nie boisz się wyzwań, ciekawych inicjatyw, masz głowę pełną pomysłów to program E²TOP jest właśnie dla Ciebie. Nie odkładaj planów na później. Działaj!

Aplikacja do projektu

Studenci I roku

Jeśli jesteś studentem I roku, wybierz interesujący Cię projekt z Giełdy Tematów Badawczych, a następnie złóż wniosek aplikacyjny.

Zdobądź rekomendację dowolnego nauczyciela akademickiego i weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Dołącz do grona naszej społeczności naukowo-badawczej.

Widzimy się w jednym z naszych laboratoriów.

Student aplikujący do programu składa (zgodnie z harmonogramem) do Rady Programowej wniosek aplikacyjny. Wniosek powinien być uzupełniony o pisemną rekomendację nauczyciela akademickiego. Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Centrum Kształcenia (budynek A27) do pokoju nr CH 4, w godzinach 9.00-13.00.

Dokumenty w formie skanów można także przesyłać mailowo na jeden z poniższych adresów:
Monika Szpura (monika.szpura@p.lodz.pl), 
Beata Bednarek (beata.bednarek@p.lodz.pl).

Pierwszy nabór odbywa się w roku akademickim 2021/2022.

Studenci II lub III roku

Jeśli jesteś studentem II lub III roku, zaproponuj własny temat badawczy.

Złóż wniosek aplikacyjny. Zdobądź rekomendację dowolnego nauczyciela akademickiego. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Pomożemy pogodzić naukę z realizacją projektu poprzez Indywidulany Program Studiów.

Studenci aplikujący do programu deklarują realizację zaproponowanego przez siebie tematu badawczego o charakterze interdyscyplinarnym. Uczestnikowi programu zostanie przydzielony opiekun naukowy. W porozumieniu z nim student realizuje Indywidulany Program Studiów. 

Pierwszy nabór odbywa się w roku akademickim 2022/2023.

Nabór do programu odbywa się raz w roku

Rekrutacja odbywa się na początku semestru letniego

Udział w programie możesz wziąć wielokrotnie

Nabór powtarzany jest cyklicznie

Tematy badawcze

Innowacyjne zastosowania sztucznej inteligencji

Harmonogram projektu

9-16 lutego 2022

Złożenie wniosku aplikacyjnego wraz z  wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi

17-18 lutego 2022

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym

21-22 lutego 2022

Rozsyłanie wiadomości e-mail z terminem i godziną rozmów kwalifikacyjnych dla uczestników.

23 - 25 lutego 2022

Rozmowy kwalifikacyjne

28 lutego 2022

Ogłoszenie wyników

Zakres obowiązków studenta w Programie

 • formułuje i ustala w porozumieniu z opiekunem naukowym szczegółowy zakres, cele i plan badań i harmonogram jego realizacji,

 • aktywnie dąży do realizacji ustalonych celów badań,

 • współpracuje w sposób ciągły przy realizacji tematu z opiekunem naukowym, uwzględniając jego zalecenia, opinie i informacje zwrotne,

 • regularnie uczestniczy w spotkaniach zaplanowanych przez opiekuna naukowego,

 • jest gotowy do odbycia staży w zewnętrznych – w tym zagranicznych – ośrodkach naukowych i laboratoriach,

 • jest zobowiązany do przedłożenia opiekunowi naukowemu okresowego sprawozdania z zaawansowania realizacji tematu badawczego według wzoru ustalonego z Opiekunem Naukowym,

 • jest zobowiązany do przygotowania raportu końcowego według wzoru określonego w załączniku nr 5 do regulaminu,

 • jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia publicznej prezentacji wyników realizacji tematu badawczego w ramach sesji Research Week.

Praca z opiekunem naukowym

Jednym z najważniejszych aspektów programu jest relacja między studentem a jego opiekunem naukowym, która może stanowić nieocenione źródło wiedzy, doświadczania i wsparcia w realizacji projektu.

 • Dowiesz się, jak działają badania

  Niezależnie od tego, jak wiele czasu spędzałeś do tej pory w laboratorium, podczas realizacji programu będziesz pracować ramię w ramię ze swoim opiekunem naukowym, aby zrozumieć – i zaangażować się – w wiele różnych aspektów procesu badawczego.

 • Rozwiniesz swoje umiejętności badawcze

  Twój opiekun naukowy pomoże Ci dobrać najbardziej efektywne metody badawcze, a także pokaże Ci możliwość rozwijania umiejętności w obszarze interesującej Cię dziedziny.

 • Rozwiniesz umiejętności komunikacji i współpracy

  Włączając Cię do wielofunkcyjnego zespołu badawczego, Twój opiekun naukowy pomoże Ci zbudować umiejętności komunikacji interpersonalnej i współpracy, które będą Ci służyć długo po zakończeniu programu.

 • Poznasz obszar badań

  Z opiekunem naukowym jako przewodnikiem, każdy program jest szansą na poznanie różnych zainteresowań i pasji, co może pomóc w ukierunkowaniu myślenia, gdy przychodzi czas na rozważenie różnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

 • Rozwiniesz swoją profesjonalną sieć kontaktów i zdobędziesz listy polecające

  Współpraca z opiekunem naukowym i innymi członkami zespołu badawczego pomogą Ci zbudować sieć kontaktów i zdobyć wartościowe rekomendacje, które przydadzą się w kolejnych etapach kariery zawodowej i pracy naukowej. Twój opiekun naukowy może również zaprosić Cię do udziału w konferencjach i współpracy.

Wskazówki do pracy z opiekunem naukowym

Opracuj realistyczny plan

Omawiaj konkretne cele, rezultaty i oczekiwania oraz okresowo konsultuj się ze swoim opiekunem naukowym, aby dokonać ponownej oceny. Rozważ napisanie osobistego harmonogramu.

Z zaangażowaniem realizuj swój projekt

Jako podopieczny ważne jest, abyś wykazał się inicjatywą. Jednym ze sposobów wykazania zaangażowania jest przestrzeganie harmonogramu laboratorium ustalonego ze swoim opiekunem naukowy.

Utrzymuj aktywną komunikację ze swoim opiekunem naukowym

Bądź dostępny i responsywny. Poinformuj swojego opiekuna naukowego o swoim harmonogramie, o tym, jak najlepiej się z Tobą skontaktować, i dowiedz się tego samego od niego.

Omów swoje oczekiwania i cele

Porozmawiaj ze swoim opiekunem naukowym o tym, czego masz nadzieję się nauczyć i jakie umiejętności chcesz rozwinąć dzięki E²TOP. Jeśli chcesz zmodyfikować koncepcję swojego projektu w miarę postępów w badaniach, porozmawiaj ze swoim opiekunem naukowym o zmieniających się zainteresowaniach i dostępnych opcjach.

Wyrażaj swoje oczekiwania i nie bój się zadawać pytań

Dzielenie się swoimi przemyśleniami, uczuciami i doświadczeniami pomoże opiekunowi naukowemu lepiej Cię poznać i wesprzeć w realizacji Twoich celów.

Komunikuj potrzeby i obawy

Poinformuj opiekuna naukowego o tym, co chcesz osiągnąć. Pozwoli mu to lepiej zrozumieć, jak może pomóc Ci rozwijać się jako naukowiec.

Szanuj granice

Nie oczekuj, że Twój opiekun naukowy będzie dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Szanuj granice dotyczące komunikacji, które ustalisz ze swoim opiekunem naukowym na początku współpracy.

Okaż uznanie

Twój opiekun naukowy stara się pomóc Ci rozwijać się jako naukowiec/inżynier i może to wiele znaczyć, jeśli pokażesz, że doceniasz jego doświadczenie.